Istotną część naszej oferty stanowią podłogi drewniane z deski warstwowej.

Podłogi zakładów produkcyjnych Prestige Decor z Gdyni wykonywane są z dwóch warstw drewna. Warstwę wierzchnią wykonano z drewna szlachetnego (dębina), a jej grubość wynosi 6 mm. Spodnia warstwa podłogi oraz część w której znajduje się pióro-wpust, wykonana jest z wysokiej jakości sklejki wilgocioodpornej, która jest prasowana krzyżowo. Oznacza to, że jeden element sklejki ułożony jest wzdłuż, a kolejny w poprzek, a następnie całość zostaje sprasowana.

Zalety podłogi drewnianej warstwowej

W użytkowaniu podłoga warstwowa jest znacznie bardziej bezpieczna od podłogi z litego drewna. Podczas spadków wilgotności powietrza deska lita jest bardziej podatna na zsychanie się po szerokości, a w przypadku deski warstwowej spodnia warstwa jest blokowana krzyżowo (jedna z warstw podlega działaniu naprężeń poprzecznych, a kolejna warstwa naprężeń wzdłużnych, blokując się wzajemnie). W praktyce oznacza to dużo większą stabilność, w szczególności w warunkach znacznych wahań wilgotności otoczenia. Skutkuje to osiągnięciem jedynie minimalnych szczelin pomiędzy deskami oraz dużo lepszą ich przyczepnością do podłoża. Takie zjawiska jak skrzypienie, czy odklejanie się deski warstwowej od podłoża są dużo rzadszymi przypadkami niż ma to miejsce przy zastosowaniu desek z litego drewna.

Charakterystyka desek warstwowych Prestige Decor

Deski warstwowe naszej produkcji mają grubość 16 mm, w tym 10 mm stanowi warstwa spodnia w postaci wilgocioodpornej sklejki brzozowej, zaś warstwą wierzchnią jest 6 mm grubości obłóg z drewna dębowego. Deski są czterostronnie fazowane, a ich powierzchnia została wybarwiona przy użyciu wosków olejnych renomowanej marki OSMO® (zob. również w dziale podłogi olejowane).

Podstawowe parametry desek podłogowych z naszej kolekcji

Klasyfikacja desek

Szerokość desek

Długość desek

RUSTIKAL


NATUR

140 mm


140 mm

od 1000 mm do 2100 mm


od 1000 mm do 2100 mm

RUSTIKAL” – klasa (selekcja) drewna stanowiącego warstwę wierzchnią deski, charakteryzująca się bardzo zróżnicowaną barwą i strukturą drewna, dowolnym układem usłojenia; dopuszczalne jest pojawianie się sęków zdrowych zrośniętych oraz sęków czarnych, jak również dopuszcza się występowanie bieli oraz sęków spękanych bez ubytków.

NATUR” – klasa (selekcja) drewna stanowiącego warstwę wierzchnią deski charakteryzująca się naturalną wyrównaną barwą i strukturą oraz dowolnym układem usłojenia; dopuszczalne jest sporadyczne występowanie sęków szpilkowych oraz niewielkich sęków zdrowych, zrośniętych; nie dopuszcza się występowania bieli.